Ανάπτυξη ιδέας

Η Sun Moon Contract αναπτύσσει την ιδέα του πελάτη της, ύστερα από έρευνα του τομέα στον οποίο ανήκει η επιχείρησή του και κατανόηση των στόχων που επιθυμεί να πετύχει. Αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης των προτάσεων του πελάτη της.

Αρχιτέκτονες και διακοσμητές στην διάθεση του πελάτη, σε θέση να υλοποιήσουν ένα project ταιριαστό με την αποστολή τους, προσαρμοσμένο και στα μέτρα κάθε ανάγκης.