Εξυπηρέτηση

Η εξυπηρέτηση της Sun Moon Contract χωρίζεται σε:

  • καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις του project
  • υποστήριξη της επικοινωνίας
  • επιχειρηματικές συμβουλές